ทำเรื่อง “ยากกก” ให้ “ง่าย” ด้วยแอนิเมชัน

เคล็ดไม่ลับของ ANIMANIA คืออธิบายเรื่องเข้าใจยากให้ “สนุก กระชับ ไม่ซับซ้อน” แล้วนำเสนอในรูปแบบแอนิเมชัน ไม่ว่าจะเป็นงาน Content Marketing, Crowdfunding Video, ภารกิจองค์กร อธิบายขั้นตอนการทำงาน หรือรณรงค์โครงการต่าง ๆ ก็ทำให้เข้าใจได้ง่าย ๆ

ชมตัวอย่างงานแล้ว โทร. หรือ ไลน์ มาสอบถามกันนะคะ

SHOWREEL

ผลงาน ANIMANIA ในปีที่ผ่านมา  🙂

เปิดตัว แอปพลิเคชัน

ลูกค้า: สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ความยาว: 2.20 นาที
รายละเอียด: สื่อประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน “ภาษีไปไหน” สร้างความเข้าใจเรื่องภาษีอากร

เปิดตัว แอปพลิเคชัน

ลูกค้า: สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ความยาว: 1.49 นาที
รายละเอียด: สื่อประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน “ภาษีไปไหน”

เกร็ดความรู้

ลูกค้า: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ความยาว: 2.15 นาที จำนวน 12 ตอน
รายละเอียด: สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ประชาสัมพันธ์องค์กร

ลูกค้า: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รายละเอียด: เพลง ข้าง ๆ คุณ

  • คำร้อง / ทำนอง อุทัย บุนทรีรัตน์
  • เรียบเรียง ชาญกฤษณ์ บุญสิงห์
  • ขับร้อง เอี่ยว พาคินทร์ กนกกุลชัย

รณรงค์สุขภาวะ

ลูกค้า: สสส.
ความยาว: 01.20 นาที จำนวน 20 ตอน
ออกอากาศ: ไทยพีบีเอส
รายละเอียด ตอน Speedy Life: ชีวิตที่เร่งรีบในยุคปัจจุบันและแข่งขันกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการกิน การเดิน หรือการทำงาน ในโลกที่เร่งรีบเช่นนี้ทำให้ผู้คนมีน้ำใจกันน้อยลง อย่างไรก็ตามถึงรอบตัวจะเร่งรีบ แต่ก็สามารถใช้ชีวิตให้ช้าลงได้ การใช้ชีวิตอย่างสมดุล ไม่เร็วเกินไป ไม่ช้าเกินไป จะช่วยให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้มากขึ้น ทั้งในการดำรงชีวิตและในการทำงานอาชีพ

สื่อเพื่อการศึกษา แอนดรอยด์ แอปพลิเคชัน

ลูกค้า: ท้องฟ้าจําลองกรุงเทพ
ความยาว: 02.00 นาที จำนวน 10 ตอน
รายละเอียด: สื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบแอนดรอยด์ แอปพลิเคชัน

โปรดักชัน ภาพยนตร์

ลูกค้า: Riff Studio
รายละเอียด: ภาพยนตร์เรื่อง เมย์ไหน ไฟแรงเฟร่อ ของค่ายหนังยักษ์ใหญ่อารมณ์ดี GTH ทีมงาน แอนิเมเนีย ทำงานร่วมกับ ริฟฟ์ สตูดิโอ รับผิดชอบในส่วนของ 2D FX จำนวน 24 คัท

แอนิเมชันเทิดพระเกียรติ

ลูกค้า: Thai Animation and Computer Graphic Association
รายละเอียด: จากบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งช­าติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอม­พิวเตอร์กราฟิกไทย ความยาว 112 นาที แบ่งออกเป็น 3 องก์ ทีมงานแอนิเมเนียรับหน้าที่ผลิตในองก์ 3  ได้แก่ ฉากท้องพระโรง ฉากทศพิธราชธรรม และฉากสวนมะม่วง ความยาวรวม 10:00 นาที

วิดีโอ ประชาสัมพันธ์โครงการ

ลูกค้า: สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา
ความยาว:  08.30 นาที
รายละเอียด: กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย สำนักนันทนาการ เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทยจึงตอบรับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ร่วมกับทางโรงเรียนโดยเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมนันทนาการตามความสนใจของตนเอง
พิธีกร: ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย (แอ๊ด ไชยวัฒน์)

สื่อรณรงค์ ออกกำลังกาย

ลูกค้า: สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
รายละเอียด: มิวสิกวิดีโอรณรงค์การบริหารกายหน้าเสาธง เพลง Wake Up ขยับกันหน่อย (ไทย-อังกฤษ)

  • คำร้อง / ทำนอง อุทัย บุนทรีรัตน์
  • เรียบเรียง ชาญกฤษณ์ บุญสิงห์
  • ขับร้อง สยุมภู นิลวรรณ

สื่อผลงานของครู

ลูกค้า: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความยาว: 30.00 นาที จำนวน 36 ตอน
รายละเอียด: จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับครูในการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน โดยได้รวบรวมผลงานของครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 36 ผลงาน ทีมงานเดินทางบันทึกภาพ 25 จังหวัด (เชียงราย-สงขลา)

แอนิเมชัน กับ การท่องเที่ยว

ลูกค้า: สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
รายละเอียด: แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ นางเอกสาวเล่าประสบการณ์ การใช้ “แท็บเล็ต ทัวร์ ไกด์” ว่า คล้ายกับย้อนเวลาไปในอดีต สามารถเห็นภาพ เรื่องราว ได้อย่างชัดเจน พร้อมเชิญชวนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว บริเวณถนนคนเดินเชียงใหม่ มาใช้บริการนี้ มีให้เลือกถึง 6 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเยอรมัน อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และยังได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันด้วย

งานประชาสัมพันธ์โครงการ

ลูกค้า: สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
รายละเอียด: แมทท์ โฟรห์ลิงเกอร์ “มันยอดมากและผมไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อน” ชายอเมริกันบอก เขาสามารถเข้าใจประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 700 ปีของวัดได้ภายในเวลา 3 นาที เพราะมันถูกบอกเล่าด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่นอย่างเพลิดเพลิน พร้อมกับคำบรรยายภาษาอังกฤษ

ORIGINAL IP

PROJECT: Eco Joe (A Pilot Episode)
TARGET: Age 6-12
SYNOPSIS:
The spirit of ecological runs through this charming adventure of an unlikely friendship between a young girl and a mechanical robot named Eco Joe – a robot being with various bionic gadgets built into his body. The mission of Eco Joe is to inspire, educate, and empower resident of Greenville to protect the environment. While Pink, a typical 8 year old, who yearned to do more for the earth, but had no clue where to start. Each episode revolves around the familiar patterns of everyday life and how daily activities affect the natural habitats. Join the adventurous duo to explore the concept of eco-friendly in a fun and engaging way with silly humor, endearing characters, and a story that is not just heartwarming but meaningful.

ANIMANIA is looking for a strategic partner/investor to help take our IP, Eco Joe, to the next level. It must be win-win in order to be sustainable and mutually beneficial. Please don’t hestitate to contact us for pilot episode and more information.

WHAT IS ANIMANIA?

ANIMANIA is a team of digital artists who share the same passion for visual storytelling working together by turning complex ideas into likable content. We specialize in 2D animation and live-action video. The versatility between these two techniques enables us to offer clients creative solutions that suit brief and budget.

WHY ANIMANIA FOR YOUR BUSINESS?

Considering how difficult it is to grab the attention of an audience these days, the animated video provides valuable information in a way that is fun to watch, interpretive graphics and impactful storytelling. It is the way to deliver your message that will leave a lasting impression. Our blend of animation skills, design experiences, and technical knowledge allows us to offer all the edges you need to create outstanding animated campaigns that delight and will surprise your target audience.

To find out more about how to incorporate animation with your project, please feel free to contact us.

WHERE IS ANIMANIA LOCATED?

Animania is located on the east side of Bangkok. We’re only 25 km (15 mi.) from Suvarnabhumi Int’l Airport or 30 km (18 mi.) from Donmueang Int’l Airport. Here’s is our address:

Animania Co., Ltd.
262 Happyland Rd.
Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok 10240

บริษัทแอนิเมเนีย จำกัด
262 ถนนแฮปปี้แลนด์
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Cell: 097 246 5469
Tel: 02 377 2831
E-Mail: info@animania.co.th
Facebook: facebook.com/animania.co.th
Line ID: animania.co.th

Office Hour: 09:00 – 18:00 Monday – Friday

Our warmest appreciation to your support: